WUNUT

Wunut berasal dari kata bahasa Manggarai. Di dalam bahasa Indonesia biasa di sebut Ijuk.  Orang yang tebiasa menggunakan sapu ijuk pasti tidak asing lagi.  Menurut...